Διαχρονικό άλμπουμ
Λευκό ή μαύρο φόντο
Φωτογραφίες χωρίς περιγράμματα
1-14 φωτογραφίες/σαλόνι
Καθαρός σχεδιασμός

Ιδιαίτερο άλμπουμ
Διακριτικό χρώμα ή σχέδιο στο φόντο
Χρωματιστά πλαίσια και καλλιτεχνικά γράμματα
Φωτογραφίες με λεπτά περιγράμματα
1-8 φωτογραφίες/σαλόνι
Δημιουργικός σχεδιασμός

Old styled άλμπουμ
Φωτογραφίες που γεμίζουν το φόντο
Διακριτικές ενώσεις φωτογραφιών
Φωτογραφίες με λεπτά περιγράμματα
1-6 φωτογραφίες/σαλόνι
Δημιουργικός σχεδιασμός